Επικαιροτητα

Οδηγός μικρών ανεμογεννητριών από την ΕΛΕΤΑΕΝ

120409_eletaen_odhgos-mikrvn-anemogennhtrivn-exvfyllo[1]

Ο οδηγός αφορά σε μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50kW που εγκαθίστανται σε γήπεδα ή σε κτήρια και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση, την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τη σύνδεση στο δίκτυο και με τις συμβάσεις πώλησης και αγοράς της ενέργειας.

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η νέα έκδοση της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΟΔΗΓΟΣ & ΜΗΤΡΩΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Τη νέα έκδοση του Οδηγού Μικρών Ανεμογεννητριών παρουσίασε η ΕΛΕΤΑΕΝ. Ταυτόχρονα, παρουσίασε την πρώτη έκδοση του Μητρώου Εταιρειών Μικρών Ανεμογεννητριών.

Ο Οδηγός καλύπτει με συνοπτικό και εύληπτο τρόπο ό,τι πρέπει να γνωρίζει αυτός που ενδιαφέρεται να  εγκαταστήσει μια μικρή ανεμογεννήτρια. Σε καμία περίπτωση ο Οδηγός δεν υποκαθιστά την ανάγκη για αναλυτική και προσεκτική έρευνα αγοράς, την οποία οφείλει να διενεργεί ο ενδιαφερόμενος.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει:

>   Συνοπτική γνωριμία με τις μικρές ανεμογεννήτριες

>   Παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει την εγκατάστασή τους (ενεργειακή, περιβαλλοντική, πολεοδομική κλπ.)

>   Θέματα σύνδεσης στο δίκτυο και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας

>   Θέματα πιστοποίησης

>   Θέματα μετρήσεων αιολικού δυναμικού.

Ο Οδηγός εκδόθηκε χάρη στην χορηγία των εταιρειών:

>   Εναλλακτική Ενεργειακή www.2en.gr

>   MiniWind Ltd www.miniwind.gr

>   Energotech www.energotech.gr

>   Aveco www.aveco.gr

>   Applitech www.applitech.gr

Παράλληλα, η ΕΛΕΤΑΕΝ παρουσίασε την πρώτη έκδοση του Μητρώου Εταιρειών Μικρών Ανεμογεννητριών. Στο Μητρώο καταχωρούνται εταιρείες που σχεδιάζουν/κατασκευάζουν ή εμπορεύονται/αντιπροσωπεύουν μικρές Α/Γ. Δεν περιλαμβάνονται εταιρείες που παρέχουν μόνο υπηρεσίες μελέτης, αδειοδότησης, εγκατάστασης. Το Μητρώο -που έχει καταρτισθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς λόγους – περιέχει σε πρώτη φάση 11 εταιρείες και θα ανανεώνεται διαρκώς, ανάλογα με το ενδιαφέρον των εταιρειών του κλάδου.

Οι μικρές ανεμογεννήτριες, μαζί με τα μεσαία και μεγάλα αιολικά πάρκα, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής διότι προσφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη:

>  Αποτελούν μοχλό ανάπτυξης. Με δημιουργία θέσεων εργασίας, αύξηση της κινητικότητας του μικρού κεφαλαίου, διάχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια.

>  Διευρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας.

>  Συμβάλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων για τα νοικοκυριά.

>  Βελτιώνουν τη κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου αφού η παραγωγή ενέργειας γίνεται κοντά στην κατανάλωση.

>  Βοηθούν στην αποδοχή των εγκαταστάσεων μεγαλύτερης κλίμακας.

>  Συμβάλουν στη δημιουργία νέων εξαγώγιμων προϊόντων από την εγχώρια βιοτεχνία-βιομηχανία.

Για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων αυτών, απαιτείται μια επιθετική πολιτική ανάπτυξης που θα ξεφεύγει από τη σημερινή μίζερη πραγματικότητα των κοινωνικών περικοπών, και θα απελευθερώνει τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας με προστασία του καταναλωτή.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ καλεί την Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για προώθηση του τομέα των μικρών ανεμογεννητριών με διαμόρφωση ενός σαφούς πλαισίου με καθαρούς κανόνες για την εγκατάσταση και λειτουργία τους.

Επισυνάπτονται:

Ο Οδηγός Μικρών Ανεμογεννητριών (2η έκδοση)

Το Μητρώο Εταιρειών Μικρών Ανεμογεννητριών (1η έκδοση)

τα οποία έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ www.eletaen.gr 

Πληροφορίες για το παρόν Δελτίο Τύπου:

Παναγιώτης Παπασταματίου

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

Τηλ. επικοινωνίας: 2106816803

Email: info@eletaen.gr

Δημοσίευση

  • 9 Απριλίου 2012
  • ecoΔΟΜΗΣΗ
Κατηγορίες

Αιολική Ενέργεια
Λέξεις-κλειδιά