Μηχ. Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ -πολεοδομικές, χωροταξικές εφαρμογές – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Νομιμοποιησεις Γεωτρήσεων) -Εκτιμήσεις Ακινήτων -Νομιμοποιήση αυθαιρέτων -Αδειοδότησεις καταστημάτων

Περιβάλλον
 ▪ 
Υπαίθριοι Χώροι

Γεωργια Γεωργαλα

Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ με εξειδίκευση στο βιοκλιματικό σχεδιασμό (Μ.Sc. στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων, παν. Cardiff). Μελέτη και επίβλεψη κτηρίων κατοικιών,...

Ενεργειακή Επιθεώρηση
 ▪ 
Οικολογική Δόμηση

Ευα Βαρουτα-Φλωρου

Γραφείο μελετών και κατασκευών με ειδίκευση σε: 1. Μελέτες αποκατάστασης – στερέωσης – ανάπλασης διατηρητέων κτιρίων & συνόλων και ανάπλασης...

Οικολογική Δόμηση