Επικαιροτητα

Η ευρωπαϊκή στατιστική της Αιολικής Ενέργειας το 2012

130415-eletaen-statistika-2012[1]

Η Αιολική Ενέργεια αντιπροσώπευσε το 26% της συνολικής  νέας ενεργειακής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, ενώ οι επενδύσεις του κλάδου κυμάνθηκαν περί τα 15 δις ευρώ. Έτσι η Αιολική Ενέργεια καλύπτει πλέον το 7% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, σε αντίθεση του 6,3% που κάλυπτε το 2011.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ευρωπαϊκή στατιστική της Αιολικής Ενέργειας το 2012

Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ;

Επιπλέον 11,6 GW αιολικής ενέργειας εγκαταστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2012 ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ στα  105,6 GW.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της ετήσιας Στατιστικής από την Ευρωπαϊκή Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (EWEA)- εθνικός εκπρόσωπος της οποίας είναι η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) -τα 11,6 εγκατεστημένα GW του 2012 είναι συγκριτικά περισσότερα από τα 9,4 GW που εγκαταστάθηκαν το 2011 και αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του κλάδου στην Ευρώπη.

Η Αιολική Ενέργεια αντιπροσώπευσε το 26% της συνολικής  νέας ενεργειακής ισχύος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, ενώ οι επενδύσεις του κλάδου κυμάνθηκαν περί τα 15 δις ευρώ. Έτσι η Αιολική Ενέργεια καλύπτει πλέον το 7% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης, σε αντίθεση του 6,3% που κάλυπτε το 2011. Τη μέγιστη διείσδυση αιολικής ενέργειας παρουσιάζει η Δανία με 27% και ακολουθούν η Πορτογαλία με 17%, η Ισπανία με 16% και η Ιρλανδία με 13%.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευσαν το 69% του συνόλου των νέων εγκαταστάσεων του 2012, ενώ εξαιτίας της συνεχιζόμενης τάσης για παροπλισμό το πετρέλαιο, ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια σημείωσαν σημαντική μείωση.

Οι χώρες που κυριάρχησαν το 2012 είναι η Γερμανία (2,4 GW, το 21% όλων των νέων εγκαταστάσεων της αιολικής ενέργειας), το Ηνωμένο Βασίλειο (1,9 GW, 16%), η Ιταλία (1,3 GW, 11%), η Ρουμανία (0,9 GW, 8% ) και η Πολωνία (0,9 GW, 8%).

Στη συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ της ΕΕ, η Γερμανία είναι ο ηγέτης με 31,3 GW (30%), με την Ισπανία να ακολουθεί με 22,8 GW (22%), το Ηνωμένο Βασίλειο με 8,4 GW (8%),
την Ιταλία με 8,1 GW (8%) και τη Γαλλία με 7,2 GW (7%).

Η εξάπλωση της Αιολικής Ενέργειας σε όλη την Ευρώπη φαίνεται από το γεγονός ότι η Δανία, η Γερμανία και η Ισπανία –που το 2000 αντιπροσώπευαν το 85% των ετήσιων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας –  αντιπροσώπευσαν το 2012 το 33% αυτών.

Αρνητική επίδοση για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 116,6 MW αιολικής ισχύος το 2012, μόλις το 1% της συνολικής ισχύος στην Ευρώπη των 27.

Ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα παρουσιάζει την μεγαλύτερη –μετά την Σλοβενία και τη Σλοβακία- αρνητική απόκλιση από τους στόχους αιολικής ενέργειας όπως αυτοί περιέχονται στα εθνικά σχέδια δράσης. Η απόκλιση αυτή είναι -30,6%.

Την καλύτερη επίδοση εμφανίζουν η Σουηδία (υπέρβαση 55,6% του στόχου) και η Βουλγαρία (υπέρβαση 51,7% του στόχου). Γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται κοντά στο στόχο αιολικής ενέργειας των σχεδίων δράσης, εμφανίζοντας απόκλιση -1,8%.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου δήλωσε: «Η Ευρώπη χτίζει το ενεργειακό της μέλλον με διαρκώς περισσότερη αιολική ενέργεια και ανανεώσιμες πηγές. Οι ευρωπαϊκές αιολικές επιχειρήσεις επενδύουν και στηρίζουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Δείχνουν το δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Έτσι οδηγούν την Ευρώπη στην τεχνολογική πρωτοπορία και την ενεργειακή ανεξαρτησία.

Η πολιτική, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οφείλει να μην υπονομεύσει αυτή την πορεία.

Ειδικά στην Ελλάδα, τα δύο επόμενα έτη μπορούν να είναι τα έτη της αιολικής ενέργειας. Προϋπόθεση για αυτό είναι η πολιτική σταθερότητα και η επενδυτική ασφάλεια. Να μην αιφνιδιάζεται η αγορά από αναδρομικές έκτακτες εισφορές, αλλαγή των κανόνων με απαιτήσεις εγγυοδοσίας ή πρόσθετες φορολογίες, άδικες ποινές και επιβαρύνσεις. Έτσι, δεν θα ανασταλεί η ανάπτυξη και θα μπορέσει η κοινωνία να ανακουφισθεί πραγματικά, τώρα που το κλίμα για την πατρίδα μας αλλάζει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πληροφορίες για το παρόν Δελτίο Τύπου:

Παναγιώτης Παπασταματίου

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ

Τηλ. επικοινωνίας: 2106816803

Email: info@eletaen.gr

Επισυνάπτονται μερικά χαρακτηριστικά διαγράμματα από τη Στατιστική της EWEA για το 2012

Το συνολικό κείμενο της Στατιστικής της EWEA μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΛΕΤΑΕΝ, www.eletaen.gr >  ελεταεν >   εγκαταστάσεις 

http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/eggatastaseis/Wind_in_power_annual_statistics_2012.pdf

 

Δημοσίευση

  • 15 Απριλίου 2013
  • ecoΔΟΜΗΣΗ
Κατηγορίες

Αιολική Ενέργεια
Λέξεις-κλειδιά