Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου για την πρόσφατη αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)

Τέσσερεις σύνδεσμοι παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους και προτείνουν θεσμικές παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την αποκλιμάκωσή του.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 85, 11526 Αθήνα

τηλ.: 2106968418 Fax: 2106968031

ΕΛΕΤΑΕΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέλος European Wind Energy Association

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (ΕΤΜΕΑΡ)

  •  Λιγότερο από ένα (1) Ευρώ το μήνα η επιβάρυνση του μέσου νοικοκυριού
  •  Το ΕΤΜΕΑΡ δεν έχει καμία σχέση με τις Α.Π.Ε. και την μείωση εκπομπών
  •  Τουλάχιστον το 60% του ΕΤΜΕΑΡ επιδοτεί το κόστος των προμηθευτών και άρα τα ορυκτά καύσιμα, εξαιτίας των θεσμικών στρεβλώσεων
  •  Κατά τα τελευταία 3,5 έτη, πάνω από 200 εκατ. Ευρώ από το ΕΤΜΕΑΡ δεν έχουν αξιοποιηθεί υπέρ των Α.Π.Ε. εξαιτίας των στρεβλώσεων αυτών
  •  Αν δεν υπήρχαν οι στρεβλώσεις, δεν θα χρειαζόταν η – αναπόφευκτη σήμερα – αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ
  •  Οι προτάσεις της Ρ.Α.Ε και του κλάδου Α.Π.Ε. πρέπει να εφαρμοσθούν από την Κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η αποκλιμάκωση της επιβάρυνσης του Καταναλωτή και η βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.
  •  Οποιαδήποτε μη συναινετική, εκ των υστέρων επέμβαση με αναδρομική ισχύ  σε συμβολαιοποιημένα έργα Α.Π.Ε., είτε με την επιβολή πρόσθετης φορολογίας ή εισφοράς, είτε με άλλο ανάλογο μέτρο, θα είναι άδικη, αναποτελεσματική και εν τέλει καταστροφική για το όποιο επενδυτικό ενδιαφέρον έχει απομείνει ακόμα για παραγωγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, όχι μόνο στον τομέα των Α.Π.Ε. αλλά και γενικότερα

Με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για αναπροσαρμογή του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), η επιβάρυνση του μέσου νοικοκυριού (με κατανάλωση 1400 kWh το τετράμηνο) αυξάνεται κατά λιγότερο από ένα (1) ευρώ το μήνα.

H αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ κατέστη απολύτως αναγκαία και αναπόφευκτη, εξαιτίας των απίθανων καθυστερήσεων τα τελευταία τρία (3) χρόνια στην επίλυση των βασικών προβλημάτων και στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού συνολικά, όσο και στον μηχανισμό χρηματοδότησης των Α.Π.Ε. και της ΣΗΘΥΑ.

Είναι λυπηρό, σε  αυτή τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, να πρέπει να αυξηθεί έστω και κατά ένα (1) Ευρώ το μήνα, το κόστος του ρεύματος που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής, εξαιτίας ακριβώς αυτών των καθυστερήσεων.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λειτουργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αποφάσισε – όπως είχε αναγκαστικά υποχρέωση εκ του νόμου – να αυξηθεί το ΕΤΜΕΑΡ, προκειμένου να διασφαλιστούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να συνεχιστεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς, αν πολλές από τις προτάσεις που είχε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Ρ.Α.Ε. –αλλά και οι φορείς της αγοράς – είχαν γίνει έγκαιρα αποδεκτές και είχαν εφαρμοσθεί όταν έπρεπε από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, η Ρ.Α.Ε. δεν θα χρειαζόταν να λάβει αυτή την απόφαση.

Η αναγκαία αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ αποτέλεσε την έσχατη λύση για την ενίσχυση του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), προκειμένου ο τελευταίος να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

Κυρίως όμως, η απόφαση της Ρ.Α.Ε. δίνει επαρκή χρόνο στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να επιλύσει τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που μαστίζουν την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και των Α.Π.Ε. και αποβαίνουν σε βάρος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.  Τα προβλήματα αυτά απαιτείται να επιλυθούν ΑΜΕΣΑ.

Το γεγονός ότι το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και άρα και η σημερινή αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, δεν έχει καμία σχέση με τις Α.Π.Ε. και το ύψος της αποζημίωσης που αυτές λαμβάνουν, έχει τεκμηριωθεί επαρκώς εδώ και πάρα πολύ καιρό με πλήθος μελετών και διερευνήσεων. Ο στρεβλός και απηρχαιωμένος τρόπος υπολογισμού του ΕΤΜΕΑΡ, που ισχύει από το 1999, οδηγεί σε ανάγκη τεχνητής υπερτίμησής του κατά ένα ποσοστό της τάξης του 60% (ποσό που καρπώνονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας), όπως έχει υπολογίσει η σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ[1] (επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου για την παρουσίαση της Μελέτης του ΙΟΒΕ).

Αυτό σημαίνει ότι μόνο το 40% του ΕΤΜΕΑΡ ή 7,5 x 40%= 3,0 Eυρώ ανά Μεγαβατώρα, αξιοποιούνται πράγματι υπέρ των Α.Π.Ε. (7,5 Ευρώ ανά Μεγαβατώρα είναι το μεσοσταθμικό ύψος του ΕΤΜΕΑΡ μετά την πρόσφατη απόφαση της Ρ.Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουάριος 2009 – Απρίλιος 2012, ο Έλληνας καταναλωτής πλήρωσε συνολικά 336,1 εκατ. Ευρώ υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο Τέλος Α.Π.Ε. ή Τέλος Μείωσης Εκπομπών. Από το ποσό αυτό, μόνο το 40% ή 134,4 εκατ. Ευρώ αξιοποιήθηκε πράγματι υπέρ των Α.Π.Ε. ενώ τα υπόλοιπα 201,7 εκατ. Ευρώ επιδότησαν την προμήθεια του ρεύματος.  Αν τα 201,7 εκατ. Ευρώ είχαν πράγματι διοχετευθεί υπέρ των Α.Π.Ε. , το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ που κατά το τέλος του Απριλίου 2012 ήταν 201,1 εκατ. Ευρώ, θα ήταν μηδενικό!

Δηλαδή, αν είχε αλλάξει  το στρεβλό θεσμικό πλαίσιο του 1999, σήμερα δεν θα χρειαζόταν καμία αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει επιτέλους τις στρεβλώσεις αυτές και να εφαρμόσει άμεσα μια συνεκτική πολιτική που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση του ΕΤΜΕΑΡ.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται παρεμβάσεις σε δύο επίπεδα:

1)     Βραχυπρόθεσμα, να ενεργοποιηθούν όλα εκείνα τα μέτρα πολιτικής που έχει προ πολλού προτείνει η Ρ.Α.Ε. – αλλά και ο κλάδος των Α.Π.Ε.- και περιλαμβάνουν τη διοχέτευση πρόσθετων πόρων στο Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ. Μερικά από αυτά τα μέτρα το ΥΠΕΚΑ δεσμεύθηκε και πάλι ότι θα τα υλοποιήσει.

Τα μέτρα αυτά, πρέπει να συνδυαστούν με μέτρα αντιμετώπισης του συνολικού ταμειακού ελλείμματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας[2] και φυσικά ταχεία προώθηση του εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους παροχής ηλεκτρικής ενέργειας[3].

Είναι προφανές ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μη συναινετική, αναδρομική επέμβαση στα συμβολαιοποιημένα έργα Α.Π.Ε., είτε με την επιβολή πρόσθετης φορολογίας ή εισφοράς, είτε με άλλο ανάλογο μέτρο. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά άδικο, αναποτελεσματικό και, εν τέλει,  καταστροφικό για την επενδυτική εμπιστοσύνη στη χώρα.

Οι Α.Π.Ε. δεν είναι δυνατό να ποινολογούνται επειδή το Κράτος προτιμά να τις αντιμετωπίζει ως το εύκολο θύμα και αρνείται επί τόσο καιρό να επιτελέσει το στοιχειώδες καθήκον του και να εφαρμόσει τη μοναδική δίκαιη και βιώσιμη λύση του προβλήματος.

2)     2.1. Η δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση είναι η ευθύνη πληρωμής του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων να μεταφερθεί πλήρως στους προμηθευτές και να ενσωματωθεί στο κόστος τους. Έτσι, θα πάψει η απίθανη επιδότηση των προμηθευτών και άρα των ορυκτών καυσίμων, από πόρους που μόνο κατ’ όνομα προορίζονται για τις Α.Π.Ε. και θα εκλείψει ο κίνδυνος νέων ελλειμμάτων στο μέλλον και νέων άδικων επιβαρύνσεων του καταναλωτή.

2.2.    Το ΕΤΜΕΑΡ, ως διακριτό στοιχείο κόστους του προμηθευτή, να μετονομαστεί, ώστε η ονομασία του να αντιπροσωπεύει την αληθή του φύση που είναι η κάλυψη μιας χρηματικής διαφοράς (feed in tariff μείον οριακή τιμή συστήματος), η οποία δεν σχετίζεται και δεν αντανακλά κανένα κόστος, ούτε των Α.Π.Ε. ούτε της μείωσης των εκπομπών. Ως ορθή ονομασία προτείνεται το Τέλος Εξισορρόπησης,

2.3.    Παράλληλα με τα ανωτέρω, προκειμένου ο καταναλωτής να λαμβάνει με διαφάνεια πλήρη ενημέρωση για το κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, θα πρέπει να υπολογισθεί το αληθινό πρόσθετο κόστος/όφελος χάρη στις Α.Π.Ε. Ως ενδιάμεσο βήμα, πριν την πλήρη ενσωμάτωση του ΕΤΜΕΑΡ στο κόστος προμηθευτών, πρέπει το ΕΤΜΕΑΡ με υπολογίζεται με βάση την πραγματική αυτή επίπτωση οπότε θα παραμείνει μόλις στο 40% του σημερινού ύψους.


[1] Επιδράσεις από τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των Α.Π.Ε., ΙΟΒΕ, Ιούλιος 2011 http://www.eletaen.gr/drupal/company/476

[2]  Βλ. τις πρόσφατες προτάσεις της ΡΑΕ

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/23072012_anadiorganosi_agoras_el_energias_05072012.csp

και τις προτάσεις των φορέων Α.Π.Ε.

http://www.eletaen.gr/drupal/bulleting/593

[3] Βλ. και την ανακοίνωση της ΕΛΕΤΑΕΝ της 25.7.2012 για τις προτάσεις της ΡΑΕ http://www.eletaen.gr/drupal/bulleting/743

Δημοσίευση

  • 10 Αυγούστου 2012
  • ecoΔΟΜΗΣΗ
Κατηγορίες

Αιολική Ενέργεια
 ▪ 
Πέλλετ, Βιομάζα