Εκδηλωσεις

WASTE & RECYCLING EXPO

140522-24_ekt WASTE & RECYCLING EXPO Expoline
H εξειδικευμένη κλαδική διοργάνωση της WASTE & RECYCLING EXPO επιδιώκει να αναδείξει τα μέσα και τις τεχνολογίες:
  • Για την αποτελεσματική & ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών & ενέργειας, καθώς και την ελαχιστοποίηση των περιβαντολλογικών επιπτώσεων
  • Για την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων με την διαδικασία της εναλλακτικής διαχείρισης & ανακύκλωσης
Η έκθεση θα παρουσιάσει εξοπλισμό, προϊόντα και υπηρεσίες, από τους παρακάτω τομείς:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συλλογή στερεών αποβλήτων
Οχήματα Μεταφοράς και Τεχνολογίες
Εξοπλισμός & μηχανήματα για την επεξεργασία των αποβλήτων
Διαχείριση ιατρικών αποβλήτων
Υγειονομική ταφή αποβλήτων
Διαχείριση και επεξεργασία επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων
Διαχείριση υγρών αποβλήτων και επεξεργασία λυμάτων
Αειφορική διαχείριση & επαναχρησιμοποίηση νερού
Επεξεργασία & διάθεση λυματολάσπης
Συστήματα & Τεχνολογίες Ανακύκλωσης
Τεχνολογίες και εξοπλισμός κομποστοποίησης
Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων – Παραγωγή ενέργειας
Θερμική επεξεργασία
Βιοαέριο – Τεχνολογίες και Εξοπλισμός

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Προϊόντα ανακύκλωσης
Χαρτί
Γυαλί
Πλαστικά
Μέταλλα & Αλουμίνια
Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
Κινητά τηλέφωνα & Η/Υ
Φωτοβολταϊκά πάνελ
Μπαταρίες και Συσσωρευτές
Λάδι
Υφάσματα
Ξύλο
Συσκευασίες προϊόντων
Οχήματα και ανταλλακτικά οχημάτων
Ανακύκλωση πλοίων
Απόβλητα κατεδαφίσεων
Προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Consulting & Engineering
Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Υπηρεσίες Οικολογικών Έργων
Υπηρεσίες Καθαριότητας πόλεων
Φορητές χημικέςτουαλέτες
Μέσα ατομικής προστασίας
Τεχνολογίες Λογισμικού – Υπηρεσίες ΙΤ
Χρηματοοικονομικές & Ασφαλιστικές Υπηρεσίες
Συστήματα ασφαλείας – Ελέγχου – Παρακολούθησης – Αυτοματισμοί – GPS
Υπηρεσίες Πιστοποίησης (R&D)
Εμπορικά σωματεία και Ιδρύματα
Ερευνητικά Ιδρύματα
Ειδικός Τύπος

 ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Η WASTE & RECYCLING EXPO απευθύνεται σε:
Δημόσιους Φορείς-Οργανισμούς-Τοπική Αυτοδιοίκηση
Εταιρίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Facilities Management
Τεχνικές εταιρίες, Εταιρίες μελετών & κατασκευών δημόσιων και ιδιωτικών έργων
Σύμβουλους ανάπτυξης
Μηχανολόγους, Μηχανικούς, Χημικούς
Επιχειρήσεις, (Βιομηχανία, Ναυτιλία, Γεωργία, Τουρισμός κ.λ.π.)
    Ημερομηνία

    2.10.2015  - 4.10.2015
Ωράριο

10:00- 20:00

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Απορρίμματα - Απόβλητα
Λέξεις-κλειδιά

Ολυμπιακό Κέντρο Ελληνικού, Αίθουσα Ξιφασκίας

Διεύθυνση

  • Λεωφόρος Ποσειδώνος 26
  • Ελληνικό , ΤΚ 16777
  • Νομός