Πηγες

Τυπολογία Ελληνικών Κτιρίων Κατοικίας

Τυπολογία Ελληνικών Κτιρίων Κατοικίας

Για κάθε τυπολογία κτηρίων, σύμφωνα με την περιοχή, το μέγεθος και την ηλικία και τις ΗΜ εγκαταστάσεις τους, γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
Λέξεις-κλειδιά