Πηγες

Οδηγίες βιοκλιματικού σχεδιασμού σχολικών κτιρίων

Οδηγίες βιοκλιματικού σχεδιασμού σχολικών κτιρίων

Στον οδηγό αυτό του ΟΣΚ περιλαμβάνονται οδηγίες,  κατευθύνσεις  και  τεχνικές  λύσεις για τον βιοκλιματικό – οικολογικό σχεδιασμό σχολικών κτιρίων, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. “H ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας  και η προστασία του περιβάλλοντος,  μας οδηγεί στη δημιουργία σύγχρονων βιοκλιματικών – οικολογικών σχολικών μονάδων”

Κατηγορίες

Οικολογική Δόμηση
Λέξεις-κλειδιά