Πηγες

Let’s speak sustainable construction – Multilingual Glossary

Let’s speak sustainable construction – Multilingual Glossary

Σε απάντηση στην ανάγκη για πιο βιώσιμες κατασκευές, νέες έννοιες, φράσεις, όρους και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευαστική βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη, από αντλίες θερμότητας αέρα έως κτήρια μηδενικής κατανάλωσης, από την ανάλυση κύκλου ζωής έως την ενέργεια από φωτοβολταϊκά και από ανακυκλωμένους πόρους έως το παθητικό σπίτι.

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
 ▪ 
Οικολογική Δόμηση