Πηγες

Integrated Energy Design (IED)

Integrated Energy Design (IED)

Ο Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός (ΟΕΣ) είναι ένας νέος τύπος διαδικασίας σχεδιασμού που αποτελεί προαπαιτούμενο για την δημιουργία κτιρίων υψηλής απόδοσης με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και καλό εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς να θυσιαστεί η αρχιτεκτονική ποιότητα και χωρίς υπερβολικό κόστος.

Κατηγορίες

Οικολογική Δόμηση
Λέξεις-κλειδιά