Πηγες

Για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Ενημερωτικο σημείωμα του ΣΑΤΕ με στόχο να αναδείξει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα του δομημένου χώρου στην Ελλάδα και να πληροφορήσει για αυτά που γίνονται και αυτά που δεν γίνονται, ώστε η χώρα μας  να  καλύψει  τις  δεσμεύσεις  και  υποχρεώσεις  της  για  την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών CO2.

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
Λέξεις-κλειδιά