Παρουσιαση

Tas Building Designer

par_log_tas

Υπολογίζει και παρουσιάζει με τρισδιάστατα γραφικά την κίνηση του αέρα, την μεταφορά θερμότητας και τη διασπορά των ρύπων. Χρησιμοποιείται από μηχανολόγους μηχανικούς για το σχεδιασμό και τη βελτίωση συστημάτων εξαερισμού. Βασίζεται την μέθοδο CFD (Computational Fluid Dynamics)

Δεδομένα

Το πακέτο περιλαμβάνει πρόγραμμα 3D μοντελοποίησης, που επικοινωνεί με όλα τα προγράμματα της TAS. Μπορεί επίσης να γίνει εισαγωγή των γραφικών δεδομένων από άλλα προγράμματα CAD. Στο πακέτο των προγραμμάτων περιλαμβάνονται αρκετά στοιχεία για τις ιδιότητες των υλικών, κλιματικά δεδομένα, χρονοδιαγράμματα ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου αλλά και χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων τα οποία και απαιτούνται από το πρόγραμμα Ambiens CFD.

Αποτελέσματα

Πληροφορίες για τις συνθήκες άνεσης που επικρατούν, την ταχύτητα και τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του αέρα σε γραφική δισδιάστατη αναπαράσταση.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
Λέξεις-κλειδιά