Παρουσιαση

Sustainable by Design

par_log_susainablebydesign[1]

Η εταιρία Sustainable by Design προσφέρει δωρεάν μία ομάδα απλών δισδιάστατων προγραμμάτων – εργαλείων για τη μελέτη φυσικού φωτισμού και σκιασμού, τον υπολογισμό των θερμικών κερδών από τα παράθυρα και τον καθορισμό του χρόνου απόσβεσης της τοποθέτησης λαμπτήρων μειωμένης ενεργειακής κατανάλωσης.

Καλύπτουν πολλά θέματα που σχετίζονται με το φωτισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν -δωρεάν- από όλους τους μελετητές, όπως αρχιτέκτονες ή διακοσμητές, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις – κάτι που ισχύει για άλλα προγράμματα και περιορίζει τη χρήση τους στους ειδικούς του θέματος.

Για τα περισσότερα από τα προγράμματα της ομάδας αυτής δεν απαιτείται καν κατέβασμα κάποιου αρχείου.

Ομάδα Προγραμμάτων

SunAngle: Καθορίζει τη θέση του ήλιου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και ημέρα του χρόνου σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος. Δεν απαιτείται κατέβασμα, τρέχει από το πρόγραμμα περιήγησης. Διατίθεται και επαγγελματική έκδοση (SunAngle Professional Suite) με επιπλέον δινατότητες και εγχειρίδιο χρήσης.

SunPosition: Υπολογίζει το ύψος και τη γωνία του ήλιου για διάστημα και σε διαστήματα που επιλέγει ο χρήστης. Μπορεί να δώσει στοιχεία ανά μία ώρα για όλο το χρόνο. Τα αποτελέσματα αποδίδονται σε πίνακες που μπορούν να εξαχθούν σε άλλα προγράμματα για επεξεργασία. Δεν απαιτείται κατέβασμα, τρέχει από το πρόγραμμα περιήγησης.

Sol Path: Παρουσιάζει με γραφικό τρόπο την πορεία του ήλιου από την ανατολή μέχρι τη δύση. Μπορούμε να καθορίσουμε τη μέρα του χρόνου και το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής που θέλουμε να μελετήσουμε. Χρησιμεύει στην εύρεση της θέσης του ήλιου αλλά και για την κατανόηση της κίνησης του ήλιου.

Overhang Design: Η σκίαση ενός ορθογώνιου παραθύρου από οριζόντιο στέγαστρο, τα μεγέθη και την απόσταση των οποίων μπορούμε να καθορίσουμε, παρίσταται γραφικά σε δισδιάστατη μορφή για οποιαδήποτε ώρα και ημέρα και για το γεωγραφικό πλάτος που καθορίζουμε. Δίνεται επίσης η δυνατότητα να δούμε την κίνηση της σκιάς κατά τη διάρκεια της μέρας σε μορφή “ταινίας”.

Overhang Annual Analysis
Η σκίαση σε ποσοστό ενός ορθογωνίου παραθύρου, με ή χωρίς οριζόντιο στέγαστρο, παρουσιάζεται σε πίνακα ανάλογα με την ώρα και το μήνα. Σαν δεδομένα δίνουμε το γεωγραφικό πλάτος, τον προσανατολισμό, τις διαστάσεις παραθύρου και στεγάστρου και την απόσταση του στεγάστρου από το παράθυρο.
visualization of window overhang shading performance for an entire year

Window Heat Gain: Υπολογίζει τα θερμικά κέρδη από ένα κατακόρυφο άνοιγμα και αποδίδει τα δεδομένα ανά μήνα.

CFL Economics: Επιτρέπει τη σύγκριση του κόστους συμπαγών λαμπτήρων φθορισμού με αυτό των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως σε βάθος χρόνου, με στόχο τον καθορισμό του χρόνου απόσβεσης όταν γίνεται αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με νέους, χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι αρχείο Excel.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Φωτισμός - Σκίαση
Λέξεις-κλειδιά