Παρουσιαση

Radiance

par_log_radiance[1]

To Radiance χρησιμοποιείται για προσομοίωση φυσικού και τεχνητού φωτισμού, φωτορεαλισμό και μελέτη οπτικής άνεσης. Υπολογίζει και εμφανίζει καμπύλες φωτεινότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων λαμβάνοντας υπόψη και τις αντανακλάσεις.

Χρησιμοποιείται επίσης από ερευνητές για την αξιολόγηση τεχνολογιών φωτισμού και τη μελέτη συνθηκών που συνδέονται με το φωτισμό.

Το RADIANCE είναι ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα που μπορεί όμως να εισάγει δεδομένα από άλλα προγράμματα. Δημιουργήθηκε και διανέμεται (δωρεάν για προσωπική χρήση) από το ερευνητικό κέντρο Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) το οποίο ελέγχεται από την τοπική κυβέρνηση της California και το υπουργείο ενέργειας των ΗΠΑ. Υπεύθυνος τομέας είναι το Environmental Energy Technologies Division, και πιο συγκεκριμένα το τμήμα The Building Technologies Department.

Δεδομένα

Η γεωμετρία, τα υλικά με τις ανακλαστικές τους ιδιότητες, τα φωτιστικά και στοιχεία για τις συνθήκες φυσικού φωτισμού.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εισαγωγής των παραπάνω στοιχείων ώστε να χρησιμοποιηθούν από το πρόγραμμα, εκτός από την απευθείας εισαγωγή τους για όσους έχουν εξειδικευμένες γνώσεις, όπως από αρχεία τύπου DXF, Architrion και IESNA. Ενδιάμεσα προγράμματα για το σχεδιασμό του χώρου με γραφικά μέσα ή για τη σύνδεση του radiance με άλλα προγράμματα προσφέρονται από αρκετές εταιρίες. Η έκδοση Desktop Radiance συνεργάζεται με το Autocad, στο οποίο λειτουργεί σαν πρόσθετο, όπου μπορεί να γίνει εξολοκλήρου η τρισδιάστατη σχεδίαση και η επιλογή υλικών και φωτιστικών.

Αποτελέσματα

Τιμές φωτεινότητας και προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές προβολές χώρων ή και ταινίες.

 

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Φωτισμός - Σκίαση
Λέξεις-κλειδιά