Παρουσιαση

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

phg_kthr_09-EGBF European Green Building Forum – EGBF
Παρουσίαση δεκαοκτώ ευρωπαϊκών κτηρίων και δύο γειτονιών που επιλέχθηκαν με βάση το πρότυπο Green File για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στις κατασκευές. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, μέρος Β: υπο-πρόγραμμα Ενέργεια. Η ιστοσελίδα ολοκληρώθηκε το 2001 αλλά δεν έχει ανανεωθεί έκτοτε.[EN, DE, FR]
phg_kthr_08-LEED-US[1] LEED project list, U.S. Green Building Council
Ενδεικτική λίστα με πράσινα κτίρια που έχουν λάβει την πιστοποίηση LEED, και που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται στις ΗΠΑ. Για αρκετά από αυτά υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών τους καθώς και φωτογραφίες. Το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι σύστημα πιστοποίησης των ΗΠΑ για κτίρια με υψηλούς δείκτες βιωσιμότητας. Η συμμετοχή είναι προαιρετική, αλλά ενθαρρύνεται από πολλούς φορείς που σχετίζονται με την κατασκευή. [EN]
phg_kthr_07-LEED-Canada[1] LEED certified projects, Canada Green Builidng Council
Παρουσίαση κτιρίων που έχουν πιστοποιηθεί από το πρόγραμμα LEED του Καναδά. Τα κριτίρια επιλογής είναι η ενεργειακή απόδοση και η επιλογή βιώσιμων πρακτικών στο σχεδιασμό, όπως για παράδειγμα η εξορθολογισμένη χρήση ενέργειας, φυσικών πόρων και νερού που περιορίζει το αποτύπωμα του κτηρίου. Για κάθε κτίριο κατατίθενται αναλυτικά στοιχεία για την ενεργειακή του απόδοση τα οποία επαληθεύονται από ειδική επιτροπή. [EN]
phg_kthr_06-AIA-COTE[1] AIA/COTE Green Project Awards
Παρουσίαση των δέκα κτιρίων που βρίσκονται στις ΗΠΑ και διακρίνονται στον ετήσιο διαγωνισμό COTE (Committee on the Environment) του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ που διοργανώνει η AIA (The American Institute of Architects) από το 1997. Τα κριτήρια βιωσιμότητας περιλαμβάνουν το βιοκλιματικό σχεδιασμό, την επιδραση στην κοινότητα, την επιλογή της θέσης, τη διαχείριση νερού, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα κα. [EN]
phg_kthr_05-bedzed[1] BEDZED
Συγκρότημα κατοικιών και γραφείων που σχεδιάστηκε με στόχο την κατανάλωση μόνο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την εφαρμογή πολλών στοιχείων οικολογικής δόμησης και την εξοικονόμηση νερού. Βρίσκεται στην Περιοχή Beddington, Sutton στη Μ. Βρετανία. Αρχιτέκτονας: Bill Dunster [EN]
Αλλες πηγές:  http://www.bioregional.com/Total%20Energy%20strategy%20summary.PDF (στρατηγική ενεργειακού σχεδιασμού)
phg_kthr_04-constructiondurable[1] Construction Durable
Κατάλογος με εβδομήντα βιοκλιματικά κτίρια που βρίσκονται σε διάφορες χώρες, με φωτογραφίες, περιγραφή  και βαθμολόγηση με δεκατέσσερα κριτήρια βιωσιμότητας (ενέργεια, νερό, οπτική άνεση, ποιοτητα αέρα κλπ). [FR]
Πηγή: Enterprises et construction durable   (Επιχειρήσεις και βιώσιμες κατασκευές). Μια πρωτοβουλία γαλλικών επιχειρήσεων για την προώθηση της οικολογικής αρχιτεκτονικής.
phg_kthr_03-idea IDEA > Visit Buildings
Εξήντα παραδείγματα πρότυπων βιοκλιματικών κτιρίων στην Ευρώπη με φωτογραφίες, σχέδια και περιγραφή. Ανήκουν στις κατηγορίες: Κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, πολυκατοικίες, εμπορικά κτίρια, σχολικά κτίρια, άλλα.
Διατίθεται και σε CD-ROM που περιλαμβάνει επίσης λεξικό και σχεδιαστικά βοηθήματα. Η τιμή του είναι 200€ [EN, FR]
Πηγή:   cuepe, Universite de Geneve
phg_kthr_02-bre-thegreenestbuildings The Greenest Buildings – SB2000
Κατάλογος με επτά πρότυπα βιοκλιματικά κτίρια που παρουσιάστηκαν από το BRE, εκ μέρους του DETR, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Sustainable Building 2000 conference (SB2000) που έγινε στο Maastricht. Τα κτίρια αυτά βρίσκονται στη Μ. Βρετανία. Περιλαμβάνονται φωτογραφίες και περιγραφή. [EN]
Πηγή: BRE – Ερευνητικό κέντρο και φορέας πιστοποίησης που ασχολείται με θέματα κατασκευής, περιβάλλοντος και πυροπροστασίας.
phg_kthr_01-solarbau SolarBau: MONITOR
Το SolarBau είναι ένα πρόγραμμα του γερμανικού υπουργείου οικονομικών και τεχνολογίας (BMWi) για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης της ηλιακής ενέργειας σε κτίρια που δεν έχουν χρήση κατοικίας. Αναλύονται πρότυπες μελέτες κτιρίων με κοινά κριτήρια και δημιουργείται μια βάση δεδομένων για εκπαίδευση, έρευνα και βιβλιογραφία. Τα κτίρια που εξετάζονται βρίσκονται στη Γερμανία. [DE]

Κατηγορίες

Οικολογική Δόμηση