Παρουσιαση

Flovent

par_log_flovent[1]

Υπολογίζει και παρουσιάζει με τρισδιάστατα γραφικά την κίνηση του αέρα, την μεταφορά θερμότητας και τη διασπορά των ρύπων. Χρησιμοποιείται από μηχανολόγους μηχανικούς για το σχεδιασμό και τη βελτίωση συστημάτων εξαερισμού.

Δεδομένα

Η γεωμετρία του κτιρίου, η θερμοκρασία του αέρα, η ροή του αέρα στο σύστημα εξαερισμού και η θερμοπερατότητα των δομικών στοιχείων.
Mπορεί να εισάγει στοιχεία για το υπο μελέτη κτίριο από άλλα προγράμματα. Πληροφορίες για τη γεωμετρία του κτιρίου, ακόμα και τρισδιάστατα στοιχεία μπορούν να εισαχθούν από προγράμματα CAD. Τα ίδια στοιχεία μπορούν να εισαχθούν και μέσω του προγράμματος FLO/MCAD της ίδιας εταιρίας.

Αποτελέσματα

Τρισδιάστατη προσομοίωση της προβλεπόμενης ταχύτητας του αέρα, της θερμοκρασίας του αέρα και των συγκεντρώσεων ρύπων σε διάφορα σημεία.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
Λέξεις-κλειδιά