Παρουσιαση

ESP-r

par_log_espr

Πρόγραμμα προσομοίωσης που υπολογίζει την ενέργεια που καταναλώνεται από ένα κτίριο και την ποιότητα του εσωτερικού του περιβάλλοντος. Βοηθά στην εύρεση της βέλτιστης σχέσης ανάμεσα στη γεωμετρία ενός κτιρίου, το κέλυφός του, την κίνηση του αέρα, τις εγκαταστάσεις του και τα συστήματα ελέγχου.

Περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων στις οποίες καταχωρούνται οι πληροφορίες, προσομοιωτή και εργαλεία μέτρησης της απόδοσης σε διάφορους τομείς.

Εξάγοντας δεδομένα στο Radiance, μπορεί να γίνει και μελέτη φωτισμού. Χρησιμοποιείται κυρίως στην έρευνα και λιγότερο από μελετητές. Οι χρήστες του είναι μηχανολόγοι και ερευνητές, και, σπανιότερα, αρχιτέκτονες και σύμβουλοι σε ενεργειακά θέματα. Διανέμεται δωρεάν και ανήκει στην κατηγορία GNU (ανοιχτού κώδικα).

Δεδομένα

Η γεωμετρία του κτιρίου ορίζεται είτε με προγράμματα CAD είτε με εισαγωγή στοιχείων στο ίδιο το πρόγραμμα. Είναι συμβατό με το Autocad και το Ecotect για εισαγωγή δεδομένων.

Οι ιδιότητες των υλικών και τα λειτουργικών προγαμμάτων επιλέγονται πρώτα από βάσεις δεδομένων του ESP-r και στη συνέχεια συνδέονται από το χρήστη με επιφάνειες και με λειτουργικές ζώνες του κτιρίου αντίστοιχα.

Πιο σύνθετα μοντέλα, όπως στοιχεία του κελύφους με μεταβαλλόμενες ιδιότητες θερμομόνωσης ή σκίασης και φωτοτοβολταϊκά στοιχεία ενσωματωμένα στην πρόσοψη μπορούν να υπολογιστούν, όπως επίσης και τα δίκτυα Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού και τα ηλεκτρικά συστήματα.

Αποτελέσματα

Η απόδοση του κτιρίου σε διαφορετικούς τομείς αναπαριστάται σε σύνθετα γραφήματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση των επιλογών ενός σεναρίου ταυτόχρονα σε θέματα όπως η κατανάλωση ηλεκτρισμού, η ροή του αέρα, η λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ και η απόδοση των εγκαταστάσεων.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης με το ESP-r εξάγονται σε αρκετά άλλα προγράμματα ανάλυσης αλλά και σε προγράμματα γραφικών. Το μοντέλο εξάγεται και στο Radiance για φωτορεαλισμό και μελέτη φωτισμού.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
Λέξεις-κλειδιά