Παρουσιαση

ECOTECT

par_log_ecotect[1]

Το ECOTECT είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να κάνει ανάλυση ηλιασμού και τεχνητού φωτισμού, μελέτη θερμικής άνεσης και αναγκών σε θέρμανση και ψύξη, ακουστική μελέτη και υπολογισμό κόστους. Η χρήση του ξεκινά από τα πρώτα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης με απλά μοντέλα και εξελίσσεται μαζί της.

Είναι κατάλληλο κυρίως για αρχιτέκτονες. Προσφέρει τρισδιάστατο περιβάλλον σχεδίασης και είναι φιλικό προς το χρήστη. Από τους χρήστες του απαιτείται εξοικείωση με προγράμματα CAD και με τις βασικές έννοιες του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Δεδομένα

Η εισαγωγή στοιχείων στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει με ένα δισδιάστατο σχέδιο dwg ή απευθείας με τα σχεδιαστικά εργαλεία του ecotect. Εισάγονται επίσης αρχεία 3ds και dxf. Το πρόγραμμα διαθέτει βάσεις δεδομένων όπως για μετεωρολογικά στοιχεία ή για πρότυπα προγράμματα χρήσης ενός κτιρίου, ενώ επιτρέπει και την τροποποίησή τους ή τη δημιουργία καινούργιων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και για άλλες μελέτες.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αποδίδονται με πολλούς τρόπους, όπως με γραφήματα, τρισδιάστατα μοντέλα, ή πίνακες δεδομένων, τα οποία μπορούν να εξαχθούν σε μορφή εικόνας, wmf, πινάκων excel κα. Το μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει, μαζί με όλες τις πληροφορίες του (μετεωρολογικά δεδομένα, υλικά, πηγές φωτισμού) μπορεί επίσης να εξαχθεί σε άλλα προγράμματα για πιο εξειδικευμένη μελέτη, όπως RADIANCE, VRML, Autocad DXF, EnergyPlus, ESP-r, ASCII Mod files, XML

 

Σημείωση: Η Autodesk έχει αποσύρει το Ecotect από το 2015, έχοντας ενσωματώσει τις λειτουργίες του σε άλλα προγράμματα της εταιρείας όπως το Revit.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
 ▪ 
Φωτισμός - Σκίαση
Λέξεις-κλειδιά