Παρουσιαση

e-Geothermy

par_log_egeothermy

Δωρεάν εφαρμογή για προκαταρκτική διαδικτυακή κοστολόγηση και διαστασιολόγηση γεωθερμικών συστημάτων. Προτεινόμενες λύσεις και αξιολόγηση τεσσάρων διαφορετικών εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί μέσω ίντερνετ, χωρίς να απαιτείται η εγκατάστασή του.

Με βάση κάποια δεδομένα, υπολογίζει το κόστος ανοιχτών ή κλειστών συστημάτων με πρακτικό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τους ελληνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα για τις θερμικές απώλειες.

Ελέυθερη χρήση για το κοινό μέσω διαδικτύου.

Δεδομένα

Ο χρήστης εισάγει πληροφορίες σε μία φόρμα, επιλέγοντας τη χρήση του συστήματος (θέρμανση μόνο ή κλιματισμός), το εμβαδόν του θερμαινόμενου χώρου και του διαθέσιμου οικοπέδου, τη φυσική κατάσταση του κτιρίου, το μέγεθος των γυάλινων επιφανειών, την ζώνη της Ελλάδας που βρίσκεται, το συνολικό αριθμό λουτρών. Δίνει τέλος κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως ο τύπος του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, η ύπαρξη μόνωσης στον εξοπλισμό, την χρήση ή όχι boiler κλπ.

Αποτελέσματα

Η σελίδα των αποτελεσμάτων ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή των δεδομένων. Ο πίνακας εκτίμησης κόστους ανοιχτού ή κλειστού συστήματος περιλαμβάνει ποσότητες και κόστος υλικού καθώς και τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας. Για τα κλειστά συστήματα υπολογίζεται το κόστος για διαφορετικούς τύπους διάταξης, όπως οριζόντια μιας στρώσης, οριζόντια δύο στρώσεων, παράλληλη τεσσάρων στρώσεων και Borehole διάταξη.

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Γεωθερμία
Λέξεις-κλειδιά