Εκδηλωσεις

Webinar: «Χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση δημοτικών κτηρίων σε κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΣΜΕΚ)» – Δήμος Αλίμου, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ

CERtuS

Ο δήμος Αλίμου, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και η εταιρεία ΕΥΔΙΤΗ Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός ΕΠΕ διοργανώνουν ηλεκτρονικό σεμινάριο – webinar με θέμα τα χρηματοδοτικά μοντέλα για την ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων σε κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CERtuS, που αφορά στη μελέτη τρόπων χρηματοδότησης των κτηριακών ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας ώστε να μειωθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες σε επίπεδο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Στόχος του σεμιναρίου είναι να προάγει τις ανακαινίσεις ΣΜΕΚ και να υποστηρίξει τους δήμους στην διαμόρφωση σχεδίων ανακαίνισης που πληρούν τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και να μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις σχετικά με καινοτομικούς τρόπους χρηματοδότησης που έχουν αποκτηθεί κατά την διάρκεια του έργου.

Το σεμινάριο θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η συμμετοχή είναι δωρεάν.  Έχει διάρκεια 3 ημέρες και θα διεξάγεται από τις 09:30 έως τις 14:30 στις 31 Ιανουαρίου, 01 Φεβρουαρίου και 03 Φεβρουαρίου. Την τρίτη ημέρα οι συμμετέχοντες, εφόσον επιθυμούν, θα μπορούν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης την σύνοψη του προκαταρκτικού προγράμματος, δείτε το συνημμένο αρχείοpdf icon.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε αποστείλατε το Δελτίο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@euditi.gr ή lima@euditi.gr ή εναλλακτικά καλέστε στο 210 6446330.

    Ημερομηνία

    31.1.2017  - 3.2.2017
Ωράριο

09:30 έως τις 14:30 στις 31 Ιανουαρίου, 01 Φεβρουαρίου και 03 Φεβρουαρίου

Κόστος

Δωρεάν

Σύνδεσμοι

Κατηγορίες

Εξοικονομηση Ενεργειας
 ▪ 
Οικολογική Δόμηση
Λέξεις-κλειδιά